Spring til indhold

Pile Allé

Pile Allé har formentlig fået sit navn, fordi vejen har været beplantet med piletræer. Vejen var tidligt en del af vejen til Frederiksberg Slot, der blev anlagt sidst i 1600-tallet. Omkring 1783 fik Pile Allé sit navn.

Langs Pile Allé lå en række boliger til personalet på Frederiksberg Slot. I midten af 1800-tallet blev flere af dem omdannet til forlystelseshaver og traktørsteder, som Hansens Gamle Familiehave, M. G. Petersens Familiehave og Krøgers Familiehave, der åbnede i årene fra 1850 til 1864.

I udkanten af Frederiksberg Have opførte en italiensk billedhugger, Agostino Taddei i begyndelsen af 1800-tallet en pavillon med udskænkning af “Raffraicssements for de Spadserende” (altså forfriskninger) i haven.

Jostys pavillon. Fra Illustreret Tidende 1866-67,
Jostys pavillon. Fra Illustreret Tidende 1866-67,

Stedet overtages senere af konditor Anton Joss – der også kaldes Josty, og det bliver traktørstedets navn fremover.

De nuværende bygninger er fra omkring 1900, og endnu indtil 1937 var de i Josty-familiens eje.

Ud til Pile Allé har bryggeriet Tuborg i 1993 plantet en labyrint af bøgetræer. Set fra luften er den udformet som etiketten på en ølflaske.

På hjørnet af Frederiksberg Allé ligger Frederiksberg Kirke fra 1734. Ved siden af – i Pilestræde 1 – ligger præstegården, der er opført i 1825.

På Pile Allé 3 lå Frederiksbergs første skole fra omkring 1736. Her gik digteren Adam Oehlensläger i skole som barn. Bygningen eksisterer ikke mere, men blev i 1912 erstattet af den nuværende menighedsbygning til Frederiksberg Kirke.