Spring til indhold

Frederiksholm Kirke

Blev der i 1927 opført en kirkesal, hvor beboerne i Frederiksholm Sogn kunne samles.

Området hørte tidligere til Jesuskirkens sogn i Valby, men dels var afstanden hertil temmelig stor, dels voksede befolkningstallet i sydhavnskvarteret efter 1. Verdenskrig.

I 1922 blev bydelen udskilt som et selvstændigt sogn, og i 1949 blev det selv delt, da den vestlige del blev til >Sjælør Kirkes sogn. I dag hedder sognet Sydhavn Sogn.

Allerede i 1918 var der opført en barakbygning ved Mozarts Plads, der fungerede som midlertidig kirke. Men her skulle grunden bruges til andre formål, og menigheden fik i stedet stillet en grund til rådighed ved Louis Pios Gade.

Her opførtes i 1927 et menighedshus med kirkesal, tegnet af arkitekterne Adam Møller (1883-1971) og Hans Peter Gyllembourg Koch (1891-1969).

Midlerne kom især fra Det Københavnske Kirkefond, men også fra indsamlinger i kirker andre steder i landet.

Planerne om at bygge en større kirke blev ikke realiseret, men det lykkedes i 1952 at fuldføre byggeriet med en udvidelse af kirkesalen og tilføjelsen af et tårn.

Bemærkelsesværdig er døbefonden, der er lavet af teglsten fra det nærliggende Frederiksholm Teglværk.

I 2014 blev der på ydersiden af tårnet etableret en 16 meterhøj klatrevæg.

Foran kirken står en skulptur, der muligvis er udført af en lokal smed.