Spring til indhold

Bohlendachvej

Ved vejen ligger en magasinbygning med en særlig tagkonstruktion, som kaldes et bohlendach.

Bygningen er opført i 1801 og er tegnet af arkitekten Boye Junge Magnus (1748-1814).

Magasinet blev brugt til at opbevare de såkaldte raperter, som var de slæder skibenes kanoner stod på om bord.

Tidligere lå Søværnets Museum her.

Ud til Snedkergraven, der er sejlløbet syd for Frederiksholm, ligger Holmens bådeværft fra 1867, hvor der blev bygget og repareret mindre fartøjer, f.eks. redningsbåde. 

Den 121 meter lange bygning (herunder) blev tegnet af arkitekten C. T. Andersen (1835-1916). Værftsbygningerne er fredet og i dag indrettet til 18 lejligheder. Ombygningen stod 2L Arkitekter for.