Spring til indhold

Gentofte Kirke

Kirken er bygget i middelalderen og er dateret til omkring 1175.

Dengang blev kirken placeret 31 meter over havet, og man kunne næsten se hele sognet herfra.

I 1400-tallet blev kirken forlænget og fik tilføjet et våbenhus. Tårnet er fra 1500-årene.

Gentofte Kirke var i århundreder sognets eneste, men i slutningen af 1800-tallet voksede befolkningstallet og der blev derfor bygget de nye >Ordrup Kirke (1876) og Hellerup Kirke (1900). Siden er der kommet hele seks nye kirker til i Gentofte Kommune.

Koret mod nord blev bygget i midten af 1700-tallet i forbindelse med en istandsættelse af kirken, som A. P. Rosenberg stod for.

Også i 1880’erne blev kirken istandsat, og dennegang ved arkitekterne Hans J. Holm og Johan Schrøder.

Kirkens altertavle havde tidligere et billede af Jesus på Genezareth Sø, malet af dronning Louise (1817-1898). Hun boede ofte sammen med sin mand, kong Christian den 9., på det nærliggende Bernstorff Slot.

Louises billede hænger nu i kirkens skib, og på alteret er i stedet et nyere billede af kunstneren Per Kirkeby fra 2012.

Per Kirkeby har også udført de 11 glasmosaikker, der blev opsat i 2008.

Ved siden af kirken ligger præstegården i Gentoftegade (billedet herunder).