Spring til indhold

Ryesgade (Nørrebro)

Gaden er opkaldt efter general Olaf Rye (1791-1849), der faldt i kampen ved Fredericia i 1849. Også sidegaderne i kvarteret har navne efter militærpersoner fra 1800-tallets krige, f.eks. Schleppegrellsgade og Læssøesgade.

Ryesgade blev anlagt i 1860’erne over blegdammene (se nærmere under Blegdamsvej). I de følgende årtier skød et tæt bebygget boligkvarter op. På kortet herunder, der er tegnet i 1860, ses den skitserede gade mellem Sankt Hans Gade og Østerbrogade.

Gaden er i dag delt over af Fredensgade. Den længste del mod nordøst ligger på Østerbro, mens den mindre del mod sydvest hører til Nørrebro og fortsætter som Ravnsborggade.

Nørrebro-delen af Ryesgade havde tidligere en blanding af boliger og industri. F.eks. lå her Nordisk Metalvarefabrik, i en bygning der blev opført i 1877. Den rummer i dag bl.a. Nørrebro Bryghus.

I 1895 blev metalvarefabrikken i Ryesgade 3 udvidet. Arkitekten Phillip Smidt (1855-1938) tegnede nye bygninger i baggården og sørgede for, at fabriksbygningerne fik større vinduer, der slap mere lys ind i produktionslokalerne.

I Ryesgade 15-17 ligger den sidste del af Sankt Johannes Stiftelse (billedet herover), der blev opført omkring 1885 efter tegninger af arkitekten Vilhelm Friederichsen (1841-1913).  Stiftelsen var dels et sygehus, dels en arbejdsanstalt og opdragelsesanstalt for børn.

Fra 1918 blev arbejdsanstalten flyttet til Sundholm på Amager. Institutionen herefter blev sammenlagt med Almindelig Hospital og fortsatte som Nørre Hospital. I dag rummer ejendommen ældreboliger.

På tegningen herover set hospitalets ældre bygninger til højre og den nyere bygning for Sankt Johannes Stiftelse til venstre.

Hospitalets grund ned mod Sortedamssøen er i dag bebygget med Plejecentret Sølund (billedet herunder).


I Ryesgade ligger stadig bygninger, der minder om gadens blandede industri. Ryesgade 19-23 (billedet herunder) var fra 1887 tekstilfarveri og imprægneringsfabrik og siden har en række virksomheder haft adresse her.

Tæt ved Fredensgade ligger Grosserer og farver B. Goldschmidts og hustru Ane Helene født Petersens Stiftelse, der blev oprettet 1872 (billedet herunder). Stiftelsen tilbød friboliger eller bolig til en lav husleje til fortrinsvis farversvende og faveriarbejdere. Bygningen er formentlig fra 1893.