Spring til indhold

Langelandsvej

Vejen har ikke sit navn efter øen Langeland, men efter forvalter Rasmus Langeland (1767-1837), som ejede en del af jorden, der hørte til ejendommen Sindshvile.

Langelands svigersøn, Stephen Nyeland, overtog senere jorden og udstykkede den til villagrunde, som i dag bl.a. ligger på Nyelandsvej.

Vejnavnet har dog inspireret til at navngive andre veje i kvarteret efter danske øer.

På Langelandsvej 8-18 ligger Frederiksberg Arbejderhjems lejligheder for “personer tilhørende arbejderklassen og dermed ligestillede”. Ejendommen (i midten på billedet herover) er opført omkring 1897 og rummer 60 lejligheder.

Tæt på GodthåbsvejFalkebiografen, der åbnede i 1914. Da den lukkede i 1957, var navnet “Apollo” og den var Københavns ældste biograf.

Biografbygningen blev nedrevet og erstattet af en etageejendom.

Mellem Langelandsvej 47 og 49 gik tidligere Wagnersvej, som ikke længere eksisterer som vejnavn, men kan ses som en åbning i husrækken mellem Langelandsvej og Bentzonsvej.