Spring til indhold

Møllegårdsvej

Vejen er opkaldt efter Møllegård, der lå her. Gården har sikkert haft forbindelse med en mølle, der blev drevet af vandet, det blev stemmet op i Emdrup Sø

Gården brændte i 1903.

Udsnit af Generalstabens kort over Kjøbenhavns Omegn 1865-1877.

Vejen eksisterede i slutningen af 1800-tallet og var adgangsvej til nogle ejendomme ved Emdrup Sø.

Navnet Møllegårdsvej er fra omkring 1917.