Spring til indhold

Amager Strandpark

I 1930’erne begyndte udviklingen af fritidsområder omkring København. Ét af det steder, hvor man allerede dengang lavede en kunstig strand, var ved Amager Strandvej på Amagers østkyst. Her blev der allerede i 1933-1934 anlagt en sandstrand.

Her var i forvejen flere badeanstalter, f.eks. Sundby Strømbad, der havde eksisteret siden 1893, og Amager Helgoland, fra omkring 1930.

Vandet ved kysten var lavt, og krævede lange broer. Én af dem, Kilometerbroen, lå ud for Italiensvej.

DSC_0452RES

I 1970’erne etableredes Køge Bugt Strandpark, og den inspirerede til et lignede projekt på Amager. I 2004 startede arbejdet med at fylde den næsten to kilometer lange strandbred op.

Bag strandparken er en lagune. Området er funktionsopdelt, så friluftsaktiviteter, cafeer m.m. ligger i den sydlige ende.

Længst mod syd ligger Kastrup Søbad, der er opført i 2004-2005.