Spring til indhold

Ørestad City

Området mellem Vejlands Allé og Øresundsmotorvejen består af en blanding af boliger og erhvervsbyggeri og kaldes for Ørestad City.

Ud mod den centrale Bypark ligger nogle markante boligbyggerier.

Her er f.eks. Brohuset, hvor man kan bo i en lejlighed uden hverken over- eller underboer. Brohuset rummer lejeboliger. Bygninger er tegnet af arkitekter fra tegnestuen 3XN.

Tegnestuen Vandkunsten har stået for tegningerne til Sejlhuset (Edvard Thomsensvej 33-49), hvor store, hvide sejl kan bevæges langs facaden og fungerer som enten solafskærming eller læsejl til altanerne.

Andre huse i boligområdet har navne som Cityhusene, Parkhusene, Ørestadshuset, Horisonten og Det Fleksible Hus.

Med udsigt til Kalvebod Fælled ligger Hotel Cabinn Metro, som er tegnet af arkitekten Daniel Liebeskind. Han medvirkede også til udformningen af den overordnede plan for Ørestad.

Fields er Danmarks største indkøbscenter. Bygningerne er tegnet af arkitektfirmaet C. F. Møller og åbnede i 2004. Her mere end 150 butikker på et areal på næsten 150.000 kvadratmeter. Centeret har 2.500 ansatte og 3,000 parkeringspladser.

Copenhagen Towers rummer hotellet Crown Plaza med 366 værelser samt kontorer. Bygningen er på 25 etager, og var Danmarks første CO2-neutrale bygning. Det blev kendt i efteråret 2011 som stedet, hvor de tre regeringspartier forhandlede grundlaget for deres samarbejde på plads.

Øst for metroen ligger Ørestad Gymnasium, som er tegnet af arkitektfirmaet 3XN og åbnet i 2007. Der er gjort meget ud af, at bygningen skal være så åben som muligt – altså ikke så mange traditionelle klasseværelser. Gymnasiet har en særlig retning for inden for medier, kommunikation og kultur og er ét af landets mest populære.

Ved siden af gymnasiet bygges en folkeskole, Ørestad Skole, der er den første i bydelen. Den er tegnet af KHR Arkitekter, og inspireret af bjerglandsbyen Barga i Toscana. Som noget særligt ligger skolegården på taget. Skolen er åbnet april 2012 og har plads til 750 elever.

Bydelens nok mest spektakulære bygningsværker er det “skæve” hotel Bella Sky.