Spring til indhold

Amagerport

dsc_0306-2-res

Den oprindelige vej fra København til Amager var Torvegade over Christianshavn. Hvor Torvegade skærer volden lå Amagerport, ud for den lille, gule bygning, der ses lidt under midten af billedet herunder.

C. W. Eckersberg: Amagerport 1809 (Københavns Museum).

Porten var den ene af fire porte, som var de eneste veje ind til København. De andre porte var Vesterport, Nørreport og Østerport. Amagerport kaldtes også Sønderport eller Christianshavns Port.

Amagerport var den mindst udsmykkede, og blev betragtet som den mindst fine af de fire byporte, fordi den lå direkte ud til det åbne bondeland.

Amagerport

Man ved ikke, hvordan den første port så ud, men i 1724 opførtes en port, som stod indtil 1850. Uden for porten var bygget en palisade, som skulle forhindre vogne i at holde på selve broen.

I ældre tid var broen lukket om natten, men da natrenovationskulerne i 1777 blev flyttet fra Christianshavn til Amager, måtte man have åbent døgnet rundt.

Ved siden af porten lå en portnerbolig, som i dag er bevaret (herunder). 

Amagerport - vagtbygning nordlige

Fra 1649 blev der indført en porttold på alle varer, der blev transporteret ind til København. Tolden blev betalt ved byportene, men det var dog muligt (fra 1686) at passere over Langebro, og dermed unddrage sig toldeftersynet.

Desuden skulle der betales en passageafgift, som blev opkrævet ved bomhuset, der lå i begyndelsen af Amagerbrogade.

Der er bevaret to ældre bygninger med forbindelse til porten omkring det sted, hvor Amagerport lå. De var dog ikke toldboder, men vagtstuer for soldaterne, der bevogtede porten og kontrollerede om tolden var betalt.

Den nordligste (billedet herover) blev i 1930’erne rykket et stykke tilbage i forbindelse med udvidelse af Torvegade.

Køkkenbygningen til den nuværende Restaurant Ravelinen er den sydligste af de to vagtbygninger. 

Restauranten åbnede i 1940’erne og mens det gamle bomhus blev revet ned, blev der i stedet opført to pavillonbygninger, hvor restaurantens gæster er placeret.

dsc_0203-res

Omtrent hvor Amagerport oprindeligt stod, står i dag en kilometersten. Herfra måltes afstandene til forskellige byer på Amager. Stenen er tegnet af P. V. Jensen Klint.