Spring til indhold

Amagerport

amagerport-bommen-paa-amager-efter-bruun

Den oprindelige vej fra København til Amager var Torvegade over Christianshavn. Hvor Torvegade skærer volden lå Amagerport, ud for den lille, gule bygning, der ses lidt under midten af billedet herunder.

dsc_0306-2-res
Porten var den ene af fire porte, der var de eneste veje ind til København. De andre porte var Vesterport, Nørreport og Østerport. Amagerport kaldtes også Sønderport eller Christianshavns Port.

Amagerport

Amagerport var den mindst udsmykkede, og blev betragtet som den mindst fine, af Københavns fire byporte, fordi den lå direkte ud til det åbne bondeland.

Man ved ikke, hvordan den første port så ud, men i 1724 opførtes en port, som stod indtil 1850. Uden for porten var bygget en palisade, som skulle forhindre vogne i at holde på selve broen.

I ældre tid var broen lukket om natten, men da natrenovationskulerne i 1777 blev flyttet fra Christianshavn til Amager, måtte man have åbent døgnet rundt.

Ved siden af porten lå en portnerbolig, som i dag er bevaret. Det var ikke her, at passageafgiften blev opkrævet. Det skete ved bommen, som lå i begyndelsen af Amagerbrogade.

Amagerport - vagtbygning nordlige

Fra 1649 blev der indført en porttold på alle varer, der blev transporteret ind til København. Tolden blev betalt ved byportene, men det var dog muligt (fra 1686) at passere over Langebro, og dermed unddrage sig toldeftersynet.

Der er bevaret to ældre bygninger med forbindelse til porten omkring det sted, hvor Amagerport lå. De var dog ikke toldboder, men vagtstuer for soldaterne, der bevogtede porten og kontrollerede om tolden var betalt.

Køkkenbygningen til den nuværende Restaurant Ravelinen er den sydligste af de to vagtbygninger. Den nordligste (billedet herover) blev i 1930’erne rykket et stykke tilbage i forbindelse med udvidelse af Torvegade.

dsc_0203-res

Omtrent hvor Amagerport oprindeligt stod, står i dag en kilometersten. Herfra måltes afstandene til forskellige byer på Amager. Stenen er tegnet af P. V. Jensen Klint.