Spring til indhold

Københavns Domhus

Domhuset Nytorv - H G F Holm - udateret RES

Oprindeligt lå byens rådhus og domhus i den samme bygning på Gammeltorv, men den nedbrændte ved den store brand i København i 1795.

Man indså, at placeringen ude midt på torvet, betød en væsentlig risiko ved brand, så man besluttede at opføre ny bygning på torvets vestside.

Dom- og rådhuset kom til at ligge, hvor Det Kongelige Vajsenhus lå, indtil det brændte i 1795. Vajsenhuset var en institution for forældreløse børn.

Bygningen blev opført 1803-1816 med C. F. Hansen (1756-1845) som arkitekt. Stilen er nyklassicistisk, som bl.a. ses på de kraftige søjler ud mod torvet.

Domhusets forhal tegnet af Chr. V. Nielsen. Til højre står Vilhelm Bissens statue fra 1871 af biskop Absalon. Den var oprindeligt udført til den store industriudstilling i 1872. Statuen var af gips, og gav anledning til den sætning, som man lidt spøgefuldt brugte som spiritusprøve. Kunne man fejlfrit sige “Bissens bips gipsgebis”, var man ædru!

Sammen med domhuset opførtes et nyt arresthus i Slutterigade.

I 1870’erne begyndte der at være mangel på plads i huset, så man overvejede at flytte rådhuset til en ny placering. Valget faldt på det tidligere halmtorv ved Vester Voldgade, hvor der i 1888 blev afholdt en stor industriudstilling.  Det nye rådhus blev indviet i 1905.

Domhuset på Nytorv rummede også lokaler for Københavns Politi, men efter 1. Verdenskrig flyttede det til den nyopførte Københavns Politigård.