Strandvejen (Hellerup)

Strandvejen er navnet på hele den lange vejstrækning fra Svanemøllen på Østerbro til Helsingør. Denne side fortæller om Strandvejens forløb gennem Hellerup.

Allerede i 1700-tallet var der mange, der benyttede vejen fra København og nordpå. Det skabte basis for traktørsteder, og det første man mødte på vejen gennem Hellerup, var Slukefter.

Værtshuset var opført i 1737 og eksisterede frem til 1899, da det blev revet ned. Den tilhørende jord blev købt af ejendomsinvestoren Carl Ludvig Ibsen, der udstykkede en lang række grunde på arealerne.

Der var dog fortsat udskænkning på stedet, for på nabogrunden blev der opført en ny kro – der lidt paradoksalt fik navnet Gamle Slukefter.

Langs Strandvejen lå der adskillige landsteder og villaer ejet af Københavnere.

I den sydlige del af Hellerups strækning af Strandvejen lå allerede fra 1764 Lille Mariendal på hjørnet af den senere anlagte Hellerupvej. Det blev opført i 1764 og blev senere ejet af Heinrich Callisen, som har givet navn til Callisensvej.

Allerede fra 1862 kørte der sporvogne på Strandvejen gennem Hellerup. Den blev anlagt C. F. Garde, der har givet navn til Gardes Allé.

Senere blev det overtaget af C. F. Tietgen under navnet Strandvejens Dampsporvognsselskab. Dampsporvognene blev efterhånden afløst af elektrisk drevne, men ruten til Klampenborg eksisterede helt frem til 1965.

På hjørnet af Hellerupvej lå Sønder Onsgård, der i 1910 måtte vige pladsen for en imponerende ejendom med forretninger og beboelse. Her lå i mange år en filial af Magasin du Nord i København.

Også Nordre Onsgård måtte give plads til en beboelsesejendom. Gården lå mellem Margrethevej og Aurehøjvej.

Blandt de mere utraditionelle etageejendomme langs Strandvejen er boligkomplekset Strandborg på hjørnet af Lille Strandvej. Det blev tegnet af arkitekten H. P. Hedemann i 1902 og minder næsten om en herregård med springvand i midten af den centrale gård, der omgives af det firefløjede anlæg.

Karréen på hjørnet af Ahlmanns Allé er tegnet af arkitekten Anders Amby Jensen (1868- ) i 1906.