Spring til indhold

Østergade

Østergade har sit navn, fordi den førte gennem den østlige del af byen og endte ved Østerport, der lå hvor gaden munder ud i Kongens Nytorv.

Gaden var en forlængelse af torvegaden, der blev dannet af Vimmelskaftet og Amagertorv og som under ét blev kaldt for Tyskemandsgaden, fordi det især var tyske købmænd, der handlede her.

I denne del af byen var der især var boliger til adel og borgerskab, og i Østergade lå mange af byens fine forretninger.

I 1830’erne hed det, at “Gaden er nu delvist en Boutiksgade, hvori man tæller omtrent 150 Boutikker, deels een til Spadsering brugt Gade.”

Fra Illustreret Tidende c.a 1885.

På hjørnet af Købmagergade lå Ranchs fornemme urforretning, der naturligvis havde et stort ur i vinduet. Det centrale hjørne blev af mange brugt som mødested, og derfor opstod udtrykket, at man mødes “under uret”.

På samme hjørne ligger stormagasinet Illums. Det blev grundlagt i 1891 og fik efterhånden rådighed over hele karréen mellem Østergade, Købmagergade, Silkegade og Pilestræde.

Hvor varehuset Illums ligger i dag, lå indtil 1913 Efterslægtsselskabets Skole, i et hus, der stammede helt tilbage fra 1640. Det havde overlevet de to store bybrande i 1700-tallet, og derfor vakte det foragelse, da huset blev nedrevet. Protesterne var medvirkende til, at der nogle år senere blev gennemført en bygningsfredningslov.

Efterslægtsselskabets Skole var grundlagt i 1786 af Selskabet for Efterslægten, og var en latinskole – altså datidens gymnasium. I 1919 blev den overtaget af Københavns Kommune og flyttede først til Frederiksberg og i 1940 til Efterslægtsvej i Utterslev.

Overfor Pilestræde, i Østergade 47-51, lå varehuset FonnesbechDet blev grundlagt her i 1847 og opførte i 1938 en forretningsbygning i jernbeton, tegnet af arkitekten Oscar Gundlach-Pedersen (1886-1960).

Et andet varehus i Østergade var Chrome & Goldschmidt, der lå på hjørnet af Kristen Bernikows Gade. Firmaet var oprindeligt startet i Horsens, men fik tidligt et udsalg i København. Efterhånden opkøbtes flere bygninger i karréen mellem Østergade og Antonigade. Varehuset lukkede i 1971.