Spring til indhold

Mariendal Kirke

Kreaturhandler og justitsråd Niels Josephsen udstykkede i slutningen af 1800-tallet sin jord på det nordlige Frederiksberg. Josephsen ejede landstedet Mariendal på hjørnet af Falkoner Allé og Mariensdalsvej.

Én af vejen i området var Nitivej og her lod Josephsen i 1908 opføre en kirke til beboerne i omårdet. De havde tidligere hørt til Sankt Thomas Kirke ved Rolighedsvej, men i 1905 blev Mariendalskvarteret udskilt som et selvstændigt sogn.

I nogle år før kirken blev indviet, var der på stedet en midlertid kirke, der ligesom Fillips Kirke på Amager, var opført af kokosnøddeskaller og gips.

Kirken er tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen (1867-1946).

Under kirkens kor er et gravkammer, hvor Niels Josephsen og hans hustru Thora er bisat.