Spring til indhold

Strandagervej

Strandagerne var navnet på markerne ned mod Øresundskysten.

Navnet kendes fra begyndelsen af 1800-tallet. Vejen anlægges omkring 1900.

Strandagervej 18 blev opført i 1919 af arkitekt Niels Hatting-Jørgensen (1881-1964) for Viggo D. Ebert.

Strandagervej 22 er tegnet af arkitekten Helge Bojsen-Møller (1874-1946) i 1909. Bygherren var kunstforlægger Alfred Jacobsen.

Strandagervej 24 er en palæagtig villa, opført i 1908 for Det Danske Missionsselskab. Villaen blev tegnet af arkitekten Aage V. Petersen. Anlægget består foruden hovedbygningen, at to huse der ligger ud mod Norgesmindevej.

Arkitekten genbrugte elementer fra fyrtårnet ved Nr. Lyngvig, som havde tegnet et par år tidligere. F.eks. er indgangspartiet mod øst udformet som et tårn, hvor hoveddøren minder om fyrets.

På hjørnet af Lundevangsvej (Strandagervej 28) ligger en større villa, som blev opført omkring 1906 til kunstmaleren J. F. Willumsen. Han havde selv tegnet huset, der bl.a. indeholdt et atelier.