Spring til indhold

Fillips Kirke

Selv om Sundby Kirke var indviet omkring 1870, gik der ikke mange år, før sognet var så folkerigt, at kirken ikke kunne dække behovet.

Derfor udskiltes i 1907 den del af Sundby Sogn der lå syd for Øresundsvej og øst for Amagerbrogade. Sognet fik navn efter apostlen Fillip.

Man startede med at opføre en midlertidig kirke ved Kastrupvej. Den kom til at ligge for enden af >Højdevej og kan således ses fra Amagerbrogade.

Pengene kom fra “Fonden til opførelse af smaa kirker i København” og grunden blev skænket af den lokale gårdejer Jakob Jakobsen.

Fillips Kirke ca 1920

Den midlertidige kirke (billedet herover) var opført af kokolith, som var en blanding af kokosnøddeskaller og gips. Arkitekten var Johan Nielsen. Kirken kaldtes for “Lille Fillip”.

Den første Fillips Kirke var ikke stor, og havde plads til 200 kirkegængere.

Tårnet, der ikke var ret højt, kunne dog ses viden om, fordi områderne øst og syd for kirken ikke var så tæt bebyggede endnu.

Fillips kirke under opførelse ca 1920 (fra En Forstadsmenighed gennem 25 Aar)

I 1924 havde man indsamlet midler til at bygge en rigtig kirke på stedet. Arkitekten Rasmus Rue, stod for tegningerne og det færdige resultat lignede en landsbykirke. Kirken og den tilhørende menighedsbygning, havde dog en anseelig højde og i kirkerummet var der da også plads til over 500 kirkegængere.