Spring til indhold

Fordresgårdsvej

Fordresgård lå, hvor vejen går i dag.

Navnet er hentet fra et gammelt navn på en mark, som hed fåredysse-ager.

Gården eksisterede til 1920’erne, hvor kvarteret Grøndalsvænge skød op.

Udsnit af Nyeste kort over København, ca. 1910 (Axel Andersens Forlag).