Spring til indhold

Sønderjyllands Allé

Flere veje i denne del af Frederiksberg har navne med forbindelse til Sønderjylland. Kvarteret omkring Sønderjyllands Allé blev bebygget lige efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.

Alléen blev dog allerede anlagt i 1914 af hensyn til sporvognslinjen til Vanløse. Vejen hed dengang Diagonalvejen.

Udsnit af kort over København og Frederiksberg med sporveje 1928 (Københavns Stadsarkiv).

Langs Sønderjyllands Allé ligger Den Sønderjyske By, som er beskrevet nærmere i artiklen om A. D. Jørgensens Vej.

På hjørnet af Mørk Hansens Vej blev der i 2020 opstillet en mindesten i anledning af 100-året for genforeningen. Stenen blev skænket af Frederikbergfonden og BHJ-fonden.

Falkonergårdens Gymnasium blev oprettet i 1908 på Dr. Priemes Vej som en sammenslutning af en række private gymnasieskoler på Frederiksberg.

I 1955 flyttede gymnasiet til Sønderjyllands Allé i nye bygninger (herunder) tegnet af arkitekten Thomas Havning (1891-1976).

Sønderjyllandskolen (herunder) blev opført i 1942 og var tegnet af arkitekterne Gustav Bartholin og Ole Hagen.

Skolen blev nedlagt som folkeskole i 1992 og bygningerne overtaget af Frederiksberg HF-kursus.

På bygningen gavl sidder et solur, der udelukkende tæller timerne i skoledagen.

På skolen åbnede i 1943 svømmehallen Damsøbadet, som tog navn efter den lokale telefoncentral “Damsø”, der igen havde navn efter Damhussøen.

Sønderjyllandskolen blev placeret i tilknytning til Frederiksberg Idrætspark, hvis tribuneanlæg var bygget sammen med skolen.

Ved siden af ligger Tre Falke Skolen, der har sit navn efter de tre falke i Frederiksbergs byvåben. Skolen er bygget i 2001 og tegnet af arkitektfirmaet Arkitema. Tre Falke Skolen har udelukkende 7. – 10. klasse og børnene kommer fra hele Frederiksberg Kommune.