Spring til indhold

A. F. Beyers Vej

Andreas Frederik Beyer (1765-1847) var grosserer og ejer af et sukkerraffinaderi på de vestindiske øer.

Han ejede lystgården Frederiksgård, der lå omtrent hvor A. F. Beyers vej ligger i dag.

I slutningen af 1880’erne udstykkedes gårdens jord efterhånden til villagrunde. Andreas Beyer havde nok forudset, at byudviklingen ville kommer hertil, og sikrede sine børns arveret til gården, så de kunne få en fortjeneste ved at sælge jorden fra.

A. F. Beyers Vej blev anlagt omkring 1900.