Bernstorffsvej

Vejen er opkaldt efter greve og minister Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712-1771).

Bernstorffvej hed tidligere Ordrupvej, men i midten af 1800-tallet fik den sit nuværende navn.

Bernstorffsvej blev anlagt i 1770 som forbindelsesvej til Bernstorff Slot.

Bernstorff var blandt foregangsmændene i 1700-tallets landboreformer, og gik selv i spidsen ved at i 1760’erne omfordele Bernstorffs Slots jord i Vangede, Ordrup og Gentofte og give bønderne ejendomsret til deres gårde.

Som en del af planen om omfordelingen var anlægget af en ny vej fra Lundehuset ved Lyngbyvej til Bernstorffs Slot. Flere af de udflyttede gårde kom til at ligge langs Bernstorffsvej, som den nye vej kaldtes. Det gjaldt f.eks. Lundegård, Rygård, Heslegård og Bjerregård.

Lundegård tilhørte gennem tiden ikke almindelige bønder, men f.eks. David Brown, der havde været guvenør i Trankebar, baron Knuth, og proprietær Wilhelm Rottwitt. I 1918 blev gården overtaget af Sankt Lukas Stiftelsen, der opførte en ny bygning på stedet i 1930.

Også Heslegårds ejere kom udenfor bondestanden. I en periode var den forhenværende minister Frederik Julius Kaas og greve W. C. E. Sponneck.

Rygård var ejet af grev Bernstorff, men han skænkede gården til sin forvalter, Torkel Baden, som var en af hovedmændene bag landboreformerne både i Gentofte og i landet som helhed. Gården er nærmere beskrevet i artiklen om Rygårds Allé.

På Bernstorffsvej 98 ligger stadig stuehuset til gården Helleruplund. Den hed oprindeligt Svejgård og var en anden af den gårde, der flyttede ud fra Gentofte landsby.

Ved Bernstorffsvej Station går jernbanen over Bernstorffsvej på en viadukt. Den blev anlagt i 1921, for ikke at sinke sporvognstrafikken, når toget skulle passere.