Spring til indhold

Fægyden

Vejen var den gamle landevej fra Bagsværd til Lille Værløse landsby. Den blev anlagt i 1780’erne.

Den blev brugt, når køerne (“fæ”) skulle fra landsbyen og ud til græsmarkerne syd for Hareskoven.

I den nordlige del af skoven ligger skovriderboligen Syvstjernen, der er opført i 1908.