Spring til indhold

Admiralgade

Gaden har sit navn efter Admiralgården, der i anden halvdel af 1500-tallet lå ved hjørnet af Admiralgade og Dybensgade.

Her boede Flådens øverste chef, og han boede dermed bekvemt i forhold til sin arbejdsplads, flådens leje på Bremerholm, som han var chef for.

I 1596 blev admiral Peder Munk bedt om at flytte fra gården i Admiralgade, fordi man skulle bruge den til oplag af mundering m.m.

Senere blev der opført nogle mindre huse på steder, hvor Admiralgården havde ligget, men navnet på gaden holdt man alligevel fast ved. Gadens beboere var fortrinsvis beskæftiget ved Flådens værft på Bremerholm.

Længere tilbage i tiden lå her den kongelige frugthave og en lille forlystelsesplads med bl.a. en karrussel.

I den sydligste del af gaden ligger den store kontorbygning fra 1960, som har adresse Holmens Kanal 22.