Lundehus Kirke

Ved Strødamsvej ligger Lundehus Kirke, der har sit navn efter en hus ved Emdrup Sø (se nærmere under Lundehusvej).

Kirken er tegnet af arkitekten Holger Jensen (1918-2004) og blev indviet i 1957. Kirken er pyramideformet og ligner et sømærke – og i overført betydning et pejlemærke i sognet.

Lundehus Sogn blev udskilt fra Bispebjerg Sogn allerede i 1938. Flere i området delte ikke den kirkelige indstilling, som præsterne ved Grundvigs Kirke havde.

I de første år benyttede man en kirkesal, der var indrettet i en bygning i Julius Hansens trikotagefabrik på hjørnet af Rygårds Allé og Gartnerivej.

Kirken betjente først og fremmest boligområdet Ryparken.