Spring til indhold

Lundehus Kirke

Ved Strødamsvej ligger Lundehus Kirke, der har sit navn efter en hus ved Emdrup Sø (se nærmere under Lundehusvej).

Det var beboere i Ryparken der i midten af 1930’erne foreslog at få en kirke til kvarteret, som hørte under Grundtvigs Kirkes sogn.

Lundehus Sogn blev udskilt fra Bispebjerg Sogn allerede i 1938. Flere i området delte ikke den kirkelige indstilling, som præsterne ved Grundvigs Kirke havde.

Én af initiativtagerne til opførelsen af kirken, var fabrikant Julius Hansen, der havde en større trikotagefabrik på Bomhusvej. Fabrikanten arrangerede en basar på fabrikken, og der blev også arrangeret et lotteri, hvor hovedgevinsten var en levende ko.

I de første år benyttede man en kirkesal, der var indrettet i en bygning i Julius Hansens trikotagefabrik på Rygårds Allé.

Kirken er tegnet af arkitekten Holger Jensen (1918-2004) og blev indviet i 1957. Kirken er pyramideformet og ligner et sømærke – og i overført betydning et pejlemærke i sognet.

Kirken betjente først og fremmest boligområdet Ryparken, men blev også kirke for beboerne i villakvarteret Ny Ryvang ved Lundehusvej.

I dag udgør Lundehus Kirke sammen med Taksigelseskirken ét pastorat.