Spring til indhold

Sværtegade

Det er uklart, hvad gadens navn betyder. Måske har der ikke været særlig rent, og derfor har man sagt, at gaden var “sværtet”, altså beskidt.

Indtil 1770 var Sværtegade en del af Store Regnegade – hvis navn måske betyder den “rene” gade, så måske har man skelnet mellem den rene og den beskidte del af den samme gade?

Sikkert er det, at navnet ikke har noget at gøre med det Berlingske Tidendes trykkeri, som tidligere lå i gaden!

Sværtegade fandtes i 1500-tallet, men kaldtes blot “strædet ud mod møntermuren”, som en henvisning til, at Den Kongelige Mønt lå i det tidligere Sankt Clara Kloster, som lå her. Klosterets bygninger blev også brugt til kanonstøberi, så gaden kaldtes også en overgang Gjethusstæde efter betegnelsen Gjethus for et støberi.