Spring til indhold

Mågevej

Mange veje i kvarteret har navne efter fugle.

Hvor Mågevej går i dag, lå tidligere de to bondegårde Østergård og Vestergård.

Vejen er anlagt omkring 1900, men først bebygget med etageejendomme senere.

Udsnit af Nyeste kort over København, 1915. Udgivet af Axel Andersens Forlag. Gyldenstenvej er projekteret, men endnu ikke anlagt.

Vest for Ørnevej hed vejen fra 1918 til 1928 Gyldenstenvej, opkaldt efter en herregård på Fyn.

Karréen mellem Mågevej og >Musvågevej er opført af Arbejdernes Andels Boligforening i 1918.

I den vestlige del af Mågevej ligger Ansgar Kirke, der blev bygget i 1933.