Spring til indhold

Sønder Boulevard

Gaden er anlagt omkring 1900 på det terræn, hvor jernbanen mellem København og Roskilde gik indtil 1864.

Navnet skal nok ses i sammenhæng med Vester Boulevard, som på den tid var navnet på den nuværende H. C. Andersens Boulevard.

Sønder Boulevard blev oprindeligt planlagt som en ny udfaldsvej mod sydvest, der skulle være en forlængelse af Stormgade tværs over Tivoli. Det blev dog opgivet, så Boulevarden i stedet kom til at starte ved Halmtorvet.

Sønder Boulevard blev i årene 2004-2006 bygget om, så den kørende trafik fik mindre plads og de tidligere parkeringspladser på den forholdsvis brede gade, blev omdannet til et grønt byrum med opholds- og legepladser. Arkitektfirmaet SLA stod for omdannelsen.

Sønder Boulevard fik fra begyndelsen mere mondæne ejendomme end Vesterbros sidegader.

Beboelsesejendommen på Sønder Boulevard 104 bærer årstallet 1907 på facaden, og har endvidere en flot udsmykket fronton. Arkitekten er ukendt.

Boulevarden blev imidlertid også et tilholdssted for de mindrebemidlede i samfundet. Ved hjørnet af Skelbækgade lå det såkaldte “De fattiges Tivoli”, som var en forlystelseshave for dem, der ikke havde råd til at gå i det fine Tivoli længere inde mod byen.

På hjørnet af >Skjalm Hvides Gade ligger Absalonskirken og i den vestligste ende af Sønder Boulevard ligger Enghave KIrke.