Spring til indhold

Jægergade

Gaden har ligesom andre gader i denne del af Nørrebro navn efter et erhverv.

Jægergade blev bebygget i 1870’erne sammen med Skyttegade og den nu nedlagte FIskergade, der lå mellem Jægergade og Kapelvej.

Jægergade var en del af det såkaldte “Rabarberkvarter” (se nærmere under Rantzausgade) som rummede noget af det dårligste byggeri på Nørrebro, og hvor beboerne hørte til de dårligst stillede.

I dag er der ikke noget tilbage af gadens oprindelige etageejendomme, som er blevet saneret i 1980’erne og erstattet af nybyggeri.