Spring til indhold

Boltens Gård

Boltens Gård. Udateret foto af Carl Ernst Hannuss (Københavns Museum).

Passagen mellem Gothersgade og Store Kongensgade er opkaldt efter vinhandler Henrik Bolten, der byggede husene her.

Han var fra Bremen og kom til København som en fattig mand, men fik arbejde som vintapper. Formentlig har han kunnet gøre karriere og tjene penge, for i 1767 opførte han det palæagtige hus ud mod Gothersgade. Denne bygning er i dag fredet.

Over porten mod Gothersgade står en sten med initialerne HB og årstallet 1767. 

I gården ligger et endnu ældre bindingsværkshus fra omkring 1755. Her var oprindeligt stald til 24 heste.

Gården havde tidligere været centrum for handel og måske endda verdenshandel, for den havde navnet Weltkuglen (jordkloden).

Efterhånden slog Bolten sig på at handle med vin og deltog i skibsfarten til såvel Asien som Vestindien. Det gav ham en sådan rigdom, at han i 1783 blev adlet som baron. Bolten skænkede et stort pengebeløb til etableringen af Den Kongelige Fødselsstiftelse i Amaliegade.

Trods økonomiske vanskeligheder, formåede Bolten af erhverve Sorgenfri Slot som sommerlandsted. Efter få år gik han dog reelt fallit og måtte afhænde sine ejendomme. I sin alderdom boede han til leje i tagetagen i sit palæ i Gothersgade.

Fodgængerpassagen etableret i 1955.

I 1990’erne blev hele komplekset renoveret og indrettet til restauranter m.m. under navnet Baron Boltens Gård.