Spring til indhold

N. J. Fjords Allé

Vejen er opkaldt efter Niels Johan Fjord (1825-1891), som i 1883 grundlagde Landøkonomisk Laboratorium, der ligger på Rolighedsvej.

N. J. Fjords Allé blev anlagt i 1890’erne på det areal, der tidligere blev brugt af Landbohøjskolen som forsøgsmarker.

N. J. Fjord var professor og docent ved Landbohøjskolen og interesserede sig for udvikling af mejeribruget.

Vejens buede forløb skyldes, at den fulgte jernbanelinjen mellem Frederiksberg og Nørrebro, der indtil 1930 gik her.