Spring til indhold

Hammershøis Kaj

Kajgaden er opkaldt efter maleren Vilhelm Hammershøi (1864-1919), som i mange år boede på Christianshavn.

Han boede dog ikke her, men i Strandgade i den modsatte ende af bydelen.

Vilhelm Hammerhøi: Selvportræt, Spurveskjul (udsnit). SMK.

Hvor Hammershøis Kaj ligger i dag, lå tidligere skibsværftet Burmeister & Wains motorfabrik (herunder).

Denne del af værftet blev i 1980’erne flyttet til Teglholmsgade i Sydhavnen, og derefter blev der bygget boliger i stedet.

Området, der undet ét kaldes Christiansbro, som er bebygget efter 2000 ud fra en helhedsplan udarbejdet af Henning Larsen Arkitekter.

Karréen mellem Hammerhøis Kaj og Overgaden Neden Vandet kaldes Enhjørningens Gård er tegnet af Arkitektgruppen Aarhus.

Mellem David Balfoursgade og Johan Semps Gade ligger Elefantens Gård, som Mangor & Nagel Arkitektfirma har tegnet, mens Løvens Gård mellem David Balfoursgade og Nicolai Eigtveds Gade er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Bebyggelsernes navne er hentet fra de gamle betegnelser på bastionerne på Christianshavns Vold.