Spring til indhold

Skovshoved Havn

Fiskeriet i Skovshoved har eksisteret langt tilbage i tiden, og mens mændene fiskede var det kvindernes arbejde at sælge fiskene i København. Her solgte de især fisk ved Gammel Strand.

Konerne gik frem og tilbage, men i løbet af 1800-tallet fik de arrangeret transport med vogn.

Vivian Rose skulptur af en “skovserpige”, der blev opstillet i Skovshved i 2013.

Oprindeligt trak man blot bådene op på stranden, men i 1869 blev der anlagt en egentlig havn.

Havnen blev anlagt af fiskerne i fællesskab, og de leverede hver 14 dages gratis arbejde til byggeriet. Midlerne til anlægget kom bl.a. fra en bazar.

Sangforeningen Øresund, der havde hjemsted på Skovshoved Hotel, donerede overskuddet fra sine fastelavnsfester til driften af havnen.

I 1920 blev havnen overtaget af Gentofte Kommune.

Med anlægget af Kystvejen i 1930’erne, forsvandt en del af havnens areal, og den blev flyttet og udvidet. Nu var der ikke længere så mange fiskerbåde tilbage, men til gengæld fyldte lystfartøjerne mere og mere.

I 1942 fik Kongelig Dansk Yachtklub lokaler og faciliteter i Skovshoved Havn. Det kom klubben til gode nogle år efter, da deres lokaler i Langeliniepavillonen blev sprængt i luften som schalburgtage af tyskerne.

Yachtklubben var grundlagt allerede i 1866 under navnet Dansk Forening for Lystsejlads. I 1891 fik klubben kong Christian den 9.’s tilladelse til at bruge kongekronen i sit logo.