Spring til indhold

Jagtvej (Østerbro)

Jagtvej blev anlagt i midten af 1700-tallet som forbindelse mellem Frederiksberg Slot til jagtområderne i Nordsjælland.

Oprindeligt gik vejen til Vibenshus Runddel hvorfra Lyngbyvej førte videre nordpå, men i 1768 blev Jagtvej forlænget til Østerbro, hvor den fik forbindelse med Strandvejen til Helsingør.

Dermed havde København fået en “omfartsvej” længe inden begrebet blev opfundet.

Øbrohus på Jagtvej 217 blev opført omkring 1960 som et kollektivhus med fællesfaciliteter for beboerne, som f.eks. restaurant, gæsteværelser m.m.. Bygningen med 200 lejligheder blev tegnet af arkitekten Svenn Eske Kristensen (1905-2000). På grunden lå tidligere Københavns Kommunes kørselsafdeling.

På Jagtvej 211 lå fra 1875 A/S Hertz Garveri & Skotøjsfabrik. Virksomheden var grundlagt helt tilbage i 1821, og fik i slutningen af 1800-tallet godt fat i markedet for sko. Billedet herover viser formentlig administrationsbygningen ud mod Jagtvej.

I 1950’erne beskæftigedes op mod 400 ansatte og fabriksområdet omfattede hele firkanten mellem Jagtvej, Masnedøgade, Tåsingegade og Østerbrogade.

Skofabrikken lukkede i 1972.

På arealet er der bygget boliger, som bl.a. har navnet Garvergården, med henvisning til Hertz’ garveri. Bebyggelsen med omkring 70 lejligheder er opført af tegnestuen Vandkunsten i 1986-1988.

En bygning fra fabrikken er bevaret og indgår i boligbebyggelsen.

Langs Østerbro-delen af Jagtvej ligger typisk lidt finere ejendomme med store lejligheder. Her er der gjort mere ud af facadeudsmykningerne, end i sidegaderne.

Ved Jagtvej blev det i begyndelsen af 1900-tallet opført den katolske Sankt Augustins Kirke og et tilhørende Den evige tilbedelses kloster. 

Ved Teglværksgade ligger Taksigelseskirken. Ved siden af kirken ligger bygningerne, der blev opført i 1943 til Københavns Maskinskole, som f.eks. uddannede maskinmestre og elektroingeniører. Skolen var tegnet af arkitekten Henning Hansen (1800-1945).

Maskinskolens bygninger bruges nu af Vibenhus Gymnasium.

På hjørnet af Lersø Parkallé ligger den tidligere Københavns Navigationsskole. Skolen havde tidligere ligget i bl.a. Havnegade. Bygningerne blev opført i 1954 og blev tegnet af Axel Maar. Danmarks Rederiforening var med til at betale for byggeriet.

Skolen har en tårnbygning på taget, som minder om kommandobroen på et skib.

Omkring 2020 blev skolens bygninger indrettet til ungdomsboliger og der blev opført en helt ny, rund boligblok (herunder) med 76 lejligheder. Tårnet blev tegnet af arkitektfirmaet Zeso.