Spring til indhold

Rebslagervej

Mange veje i Nordvestkvarteret er opkaldt efter embeds- eller stillingsbetegnelser.

En rebslager er en håndværker, der fremstiller reb og tovværk.

Indtil 1942 var vejen en del af Drejervej. Vejene i trekanten mellem Lygten, Frederiksborgvej og Rentemestervej har tidligere haft et noget andet forløb end i dag.

Rebslagervej hed tidligere Alexandravej.

Tidligere fandtes en lille sidevej til Rebslagervej, der hed Plumsvej. Den var opkaldt efter C. W. Plum (1826-1900), der ejede grunde i dette område.