Universitetsparken

Vejen Universitetsparken går gennem Københavns Universitets område mellem Nørre Allé, Tagensvej og Jagtvej.

I slutningen af 1930’erne begyndte en udflytning af en del af universitetets afdelinger fra Københavns indre by til Nørre Fælled.

Det var først og fremmest de naturvidenskabelige fag, der flyttede ud på den campus, som blev planlagt af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Kaj Gottlob (1887-1976).

Inspirationen var dels udenlandske – og nok især amerikanske – universitetsområder, der var udlagt som parker med mange, fritliggende bygninger, men ikke mindst Aarhus Universitet, der netop nogle få år tidligere var anlagt på denne måde.

Kaj Gottlob tegnede selv en del af bygningerne: Tandlægehøjskolen (1939-41), Farmaceutisk Højskole (1939-41), Anatomisk Institut (1940-42) og Zoologisk Centralinstitut (1961-1966).

Længst mod syd i området og ud til Frederik Bajers Plads, ligger Universitetsbiblioteket. Det blev indviet i 1938 og er tegnet af arkitekten Kristoffer Varming (1865-1936). Bygningen kom til at rumme den naturvidenskabelige litteratur, mens den humanistiske forblev på det oprindelige Universitetsbibliotek i Fiolstræde.

Biblioteket blev forsynet med et ti-etager højt tårn, der rummede magasiner for bøgerne. Magasinet blev udvidet med en tilbygning i 1989, udført af arkitekterne Eva og Nils Koppel.

Zoologisk Museum flyttede hertil i 1970, da museets gamle bygning i Fiolstræde var utidsvarende til formålet. Det nye museum blev tegnet af kongelig bygningsinspektør Preben Hansen

I dag kaldes universitetsområdet under ét for Nørre Campus.