Spring til indhold

Universitetsparken

Vejen Universitetsparken går gennem Københavns Universitets område, der ligger i trekanten mellem Nørre AlléTagensvej og Jagtvej.

I dag kaldes universitetsområdet under ét for Nørre Campus.

Én af de første undervisningsbygninger i området er Statens Gymnastikinstitut fra 1922. Her foregik den praktiske del af faget idræt ved universitetet. Instituttet var oprettet i 1898 for at uddanne folkeskolelærere i idræt. I 1942 skiftede det navn til Danmarks Højskole for Legemesøvelser.

Gymnastikinstituttets bygning er tegnet af arkitekten Carl Brummer (1864-1953). I to sidebygninger er gymnastiksale m.m.

Relieffet over indgangen til Gymnastikinstituttet viser tre kvindelige og tre mandlige gymnaster.

I 1940’erne blev der nord for instituttet opført to idrætshaller. Den ene blev skænket af Otto Mønsteds Fond, og bærer fabrikant Mønsteds navn. Hallen var Danmarks første hal opført til at spille håndbold i.

I tilkytning til hallerne blev der anlagt boldbaner m.m. og opført et klubhus for Akademisk Boldklub (herunder).

Den nyeste bygning til idrætsundervisningen ved Nørre Allé er Frederik den IX-hallen (herunder) Den er opført 1997-1999 og tegnet af BBP-arkitekter.

I slutningen af 1930’erne begyndte en udflytning af nogle af universitetets afdelinger fra Københavns indre by til Nørre Fælled.

Det var først og fremmest de naturvidenskabelige fag, der flyttede ud på den campus, som blev planlagt af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Kaj Gottlob (1887-1976).

Inspirationen var dels udenlandske – og nok især amerikanske – universitetsområder, der var udlagt som parker, med mange, fritliggende bygninger, men ikke mindst Aarhus Universitet, der netop nogle få år tidligere var anlagt på denne måde.

Kaj Gottlob tegnede selv en del af bygningerne: Tandlægehøjskolen (1939-41), Farmaceutisk Højskole (1939-41), Anatomisk Institut (1940-42) (herunder) og Zoologisk Centralinstitut (1961-1966).

Det anatomiske institut har to vifteformede auditoriebygninger. I den mindre (herover) kunne de studerende overvære dissektion af døde kroppe.

I det store auditorium (herover) var der plads til 500 studerende. Over indgangen til instituttet er to figurer af en mand og kvinde, udført af billedhuggeren Johannes Hansen (1903-1995) i 1949.

I dag bruges bygningerne af Datalogisk Institut.

Den Farmaceutiske Højskole startede i 1892 i Stockholmsgade på Østervold. I 1942 flyttede skolen til Nørre Campus i Kaj Gottlobs stramme og funktionelle bygninger.

På indgangen til Den Farmaceutiske Højskoles bygning sidder et relief med en slange, der vogter over apotekervæsenets symboler.

Flere af de oprindelige bygninger i Universitetsparken er ombygget og udygget gennem tiden.

Den Farmaceutiske Højskole fik i 1990’erne en tilbygning ud mod Nørre Allé, udført af arkitektfirmaet C. F. Møller. Skolen hedder i dag Pharma Science Center.

Langs Nørre Allé ligger H. C. Ørsted Instituttet, der blev opført til fagene matematik, fysik og kemi.

Bygningerne blev opført i årene 1955-1962. Arkitekterne var Eva og Nils Koppel.

Bag H. C. Ørsted Instituttet står kunstneren Per Kirkebys monument fra 1988 for naturvidenskabsmanden Niels Bohr.

I parkområdet bagved står et æbletræ, som angiveligt skal være en podning af det træ, som videnskabmanden Isaac Newton sad under, da han så et æble falde til jorden, og som fik ham til at udvikle sin teori om jordens tyngdekraft

Træet er plantet professor Jens Martin Knudsen i 2001 som et minde om Newtons betydning for naturvidenskaben.

Zoologisk Centralinstitut blev indviet i 1962 og fik i tilknytning nye lokaler for Zoologisk Museum, der i 1970 flyttede hertil fra Krystalgade.

Det nye museum blev tegnet af kongelig bygningsinspektør Preben Hansen.

Længst mod syd i området og ud til Frederik Bajers Plads, ligger Universitetsbiblioteket. Det blev indviet i 1938 og er tegnet af arkitekten Kristoffer Varming (1865-1936).

Bygningen blev opført til at rumme Universitetsbiblioteket samlinger af naturvidenskabelig litteratur, mens den humanistiske forblev på det oprindelige Universitetsbibliotek i Fiolstræde.

Biblioteket blev forsynet med et tårn, der rummede magasiner for bøgerne. Magasinet blev udvidet med en tilbygning i 1989, udført af arkitekterne Eva og Nils Koppel.

Foran biblioteket står en statue af naturvidenskabsmanden Niels Steensen. Den er udført af billedhuggeren Gottfred Eickhoff (1902-1982) og opstillet i 1966.

Ét af de nyeste byggerier i Universitetsparken er Niels Bohr-bygningen, der er opført omkring 2019. Det store kompleks er tegnet af Vilhelm Lauritzen arkitekter og arkitekterne Christensen & Co.

I Niels Bohr-bygningen samles en række fag under det naturvidenskabelige fakultet. Kompleksets to dele ligger på hver sin side af Jagtvej, og er forbundet med en gangbro.