Spring til indhold

Schacksgade

Flere gader i denne del af Nørrevold-kvarteret er opkaldt efter personer, der deltog i forsvaret af København under svenskernes belejring 1658-1660.

Greve Hans Schack (1609-1676) var kommandant i København under belejringen og blev senere udnævnt til feltmarskal for hele Danmark.

Hans Schack. Kobberstik af Jeremias Falck efter Karel van Mander (Det Kgl. Bibliotek).

Schacksgade er anlagt i slutningen af 1870’erne.