Spring til indhold

Charlotte Muncks Vej

Charlotte Munck (1876-1932) var sygeplejerske og blev i 1913 forstanderinde for sygeplejen ved Bispebjerg Hospital. Fra 1927 til sin død var hun formand for Dansk Sygeplejeråd.

Charlotte Munck. Foto 1922 (Det Kgl. Bibliotek).

Ved vejen lå Lille Bøllegård, der blev revet ned forud for bebyggelsen i 1942.

Vejen blev projekteret i 1920’erne men først anlagt i 1940’erne i forbindelse med opførelsen af boliger for sygeplejerskerne ved hospitalet. De drives nu som andelsboligforening under navnet Frk. Munck.

Bebyggelsen Charlottehaven, der ligger Charlotte Muncks Vej 4-30, er opført af Københavns Kommune omkring 1960.