Spring til indhold

Lønporten


Gadenavnet henviser til, at der her lå en port i Østervold, der gik ved den nuværende Gothersgade. “Løn” betyder skjult, og måske var det en hemmmelig port, som kongen kunne bruge som sin egen private indgang til Rosenborg Slot. Porten blev dog også brug af borgere, hvis haver lå udenfor volden.

Gaden Lønporten er, ligesom Sjæleboderne, anlagt i 1911, da man sanerede området. Imellem Vognmagergade og Gothersgade lå indtil begyndelsen af 1900-tallet en del af Københavns fattige kvarterer med usunde boliger.

Efter den store brand i København i 1728 var der blevet anlagt to gader, Store og Lille Brøndstræde, hvis huse var af meget lav kvalitet. Kvarteret var præget af et væld af værtshuse og bordeller.

Gaderne havde navn efter en brønd, der stammede fra 1500-tallet. En del af brøndens fundament er bevaret som en del af et bassin i gården mellem Lønporten og Sjæleboderne. Lille Brøndstræde kaldtes også Bag Volden, fordi den løb omtrent der, hvor en del af Københavns vold havde gået.

Store Brøndstræde for saneringen omkring år 1900. Til højre ses det navnkundige værtshus “Det Lille Apotek”, som var tilholdssted for nogle af kvarterets kriminelle og prostituterede.

Allerede i 1854 kom der forslag om at sanere kvarteret, men det blev først til virkelighed 40 år senere. De to brøndstræder forsvandt,  og i stedet opførtes tre massive bygninger, Møntergården samt administrationsbygninger til Københavns Belysningsvæsen og Gutenberghus.