Schønbergsgade

Gaden har navn efter hofinspektør Hans Henrik Schønberg (1785-1845), der ejede jorden i området.

Efter hans død blev jorden i 1856 overdraget til et konsortium, der opførte etageejendomme som spekulationsbyggeri i Schønbergsgade, på Schousgade (i dag Vodroffs Tværvej) og i nabogaden Danmarksgade, der i dag er nedlagt. Kortet herover viser kvarteret i 1890.

Bortset fra nogle ejendomme på gaden vestsiden, er langt det meste oprindelige byggeri revet ned og erstattet af nyere etageejendomme. Schønbergsgade 7-9 (den gule bygning) er muligvis tegnet af arkitekten Vilhelm Klein (1835-1913) eller Henrik Sibbern (1826-1901) og er måske bevaret, fordi ejendommen har lidt højere kvalitet, end dem der blev revet ned.

Det samme gælder Schønbergsgade 15 (billedet herunder), som er tegnet af arkitekten H. C. Stilling (1815-1891).