Spring til indhold

Halvtolv

I midten af 1800-tallet opførte Flåden nogle skure til sine transportfartøjer på Arsenaløen på Holmen. Skurene blev nummereret i forlængelse af de tidligere anlagte, og skulle have haft numrene 10, 11 og 12. Imidlertid blev de tre skure i stedet bygget som to og kaldtes derfor for “Halv tolv”.

En anekdote fortæller imidlertid, at navnet skyldes Holmens arbejdsmænd, som først mødte på arbejde klokken halv tolv – når frokostpausen begyndte! En anden version af anekdoten lyder, at dem, der arbejdede her, havde så lang vej at gå til marketenderiet, hvor maden blev serveret, at de fik lov at gå til frokost en halv time før alle andre – altså klokken halv tolv.

I dag er næsten alle bådskurerne på Halv Tolv revet ned og i stedet er der omkring år 2000 opført nyere boliger. Kun to af de oprindelige skure er bevaret og bruges i dag til lystbåde og til fælleslokaler for beboerne på vejen.