Spring til indhold

Landemærket

Gadens navn betyder, at her lå bygrænsen. Området udenfor var før 1600-tallet byens udkant.

Tidligere kaldtes gadestykket fra Åbenrå og ud til volden ved Gothersgade for Slippen.

Husene på vestsiden er eksempler på ”ildebrandshuse”, opført efter branden i 1728. Se mere om bevaring af karréen under Åbenrå.

I gadens vestlige del ligger Trinitatis Kirke.

Ud for kirken står en skulptur udført af billedhuggeren Anders Tinsbo. Den var en gave fra Danmarks Nationalbank til byen København, da den markerede sit 800-års jubilæum i 1967.