Sverrigsgade

Vejen blev anlagt 1860 og hed dengang Store Nygade. Fra 1902 fik den sit nuværende navn, og er som en række andre gader i området opkaldte efter lande og landskaber i Skandinavien. Sverrig staves dog i gadenavnet stadig, som vi her i landet gjorde indtil 1950’erne.

Gadens kantede forløb, skyldes formentlig de gamle ejendomsskel, som var tilpasset grænserne mellem Sundbyvester Overdrev og militærets øvelsesplads på Amager Fælled.

Området mellem Brigadevej og Hallandsgade tilhørte fra ca. 1795 VeterinærskolenChristianshavn. Den østlige del blev brugt til dyrkning af medicinske planter.

Efter Veterinærskolen var flyttet til Frederiksberg i 1858, blev haveanlægget solgt til udstykning. Her opstod kort efter den første, sammenhængende boligbebyggelse i Sundbyerne.

Grundene langs gaden blev solgt på auktion, dels til private købere, dels til fabrikant L. P. Holmblad.

Fabrikanten lod i nr. 26-32 opføre en række huse som arbejderboliger (billedet herover). I nr. 24 indrettede han en skole til arbejderbørnene.

Andre af grundene blev købt af Burmeister & Wains byggeforening på en grund som L. P. Holmblad solgte til den på fordelagtige vilkår. Her opførtes mellem 1866 og 1871 i alt 32 huse, nemlig Sverrigsgade 17-63, Brigadevej 34-46 og Finlandsgade 4.

Husene var den første af sin slags i Danmark og blev tegnet af arkitekt Henrik Steffens Sibbern (1826-1901), som senere tegnede byggeforeningshuse på Frederiksberg og ved Nyboder.

Arbejderboligerne blev anlagt efter sammen princip som de tilsvarende i Brumleby og i Kartoffelrækkerne og rummede hver to små lejligheder med dagligstue, sovekammer og køkken. Billedet herunder er fra Illustreret Tidende, 1867, og viser byggeriet umiddelbart efter det var færdigt.

I Sverrigsgade 24 åbnede i 1863 en skole, hvor de mange børn i gaden kunne blive undervist. Skolen var opført af Tårnby Kommune, men på en grund skænket af L. P. Holmblad. Skolen lukkede i 1930’erne og blev i nogle år anvendt som husvildeboliger, hvorefter den blev nedrevet.

Sverrigsgade 16 er opført af “De Stræbsomme Brødre” i 1887.