Spring til indhold

Ørnevej

Mange veje i kvarteret har navne efter fugle.

Mellem Ørnevej og Glentevej var indtil omkring 1880 en losseplads, hvor man bl.a. deponerede latrin fra de københavnske lokummer. Latrinpladsen blev flyttet til Lersøen, men det var stadig i nogle år vanskeligt at bygge.

Ørnevej blev navngivet omkring 1900, men det meste bebyggelse først opført fra 1920’erne og frem.

Udsnit af kort over København med nærmeste omegn, 1903 (Københavns Stadsarkiv). Ørnevej og de andre veje i kvarteret er endnu sparsomt bebygget.

I den nordlige ende af Ørnevej ligger Nordvestparken i det område, hvor der tidligere var busgarager. Parken er designet af arkitektfirmaet SLA. På stierne i parken har skoleelever skrevet digte.