Spring til indhold

Brønshøjholms Allé

Brønshøjholm var en gård, der lå mellem Brønshøj og Utterslev landsbyer på en slags halvø, der strakte sig ud i Utterslev Mose.

Gården hed tidligere Præsteholmen, fordi den var ejet af præster i København. I slutningen af 1700-tallet var gårdens ejer kongelig hofbygmester Caspar Frederik Harsdorff. Han ombyggede den og opførte en ny hovedbygning, som dog ikke adskilte sig væsentligt fra almindelige bondegårde. Harsdorff havde dog en plan om at bygge gården om til italiensk villastil, men det blev ikke til noget.

En rest af gården er bevaret ved Hareskovvej, hvor den har været traktørsted.

Senere blev gården indrettet til husvildeboliger.

Uds½nt af kort over Københavns Omegn. Generalstaben, 1852. (Det Kgl. Bibliotek).

Brønshøjholm blev frem til midten af 1800-tallet brugt af Københavns Vandvæsen i forbindelse med vandindvindingen i Utterslev Mose.

På vejens østlige side ligger huse, der er en del af byggeforeningen Enigheden. På Brønshøjsholms Allé 40 ligger foreningens første hus, og en mindeplade på dets facade fortæller om det.

Vejen fører ned til Haveforeningen Brønshøjholm.