Spring til indhold

Slotsherrensvej

Vejen er et gammel vejforløb, der formentlig har fået sit navn efter broen ved Harrestrup Å, der hed Slotsherrens Bro.  “Slotsherren” kan være en embedsmand, der har haft opsyn med engene omkring Islev, hvorfra der er leveret hø til Københavns Ladegård.

På Slotsherrensvej 113 lå radio- og tv-fabrikken To-R A/S. Virksomhedens navn stammer fra grundlæggeren Rasmus Rudholts initialer. Fabriksbygningerne blev opført omkring 1946 efter tegninger af arkitekten Svenn Eske Kristensen (1905-2000). Virksomheden lukkede i 1966, men bygningerne eksisterer stadig.