Møntergade

Gaden har sit navn, fordi der fra anden halvdel af 1500-tallet blev fremstillet mønter i det nedlagte Sankt Clara Kloster, som lå her. Klosteret har givet navn til Klareboderne.

I 1750 flyttede Den Kongelige Mønt til Gammelholm.

1500-tallets møntmester, Poul Feuchtel, lod opføre nogle mindre huse i gaden til udlejning til de fattige. De stod indtil bybranden i 1728, men blev så genopført under navnet Poul Fechtels Hospital. Dets bygninger stod helt indtil omkring 1906. Billedet herover er taget af Frederik Rise, formentlig kort før nedrivningen. (Foto tilhører Københavns Museum).