Spring til indhold

Sankt Matthæus Kirke

Sankt Matthæus Kirke under opførelse (Illustreret Tidende 1877-78)
Sankt Matthæus Kirke under opførelse (Illustreret Tidende 1877-78)

Kirken er opkaldt efter den bibelske evangelist Matthæus.

Matthæus Kirke blev taget i brug i 1880 som den første kirke på Vesterbro. Den lå i den tidligste bebyggelse i på Vesterbro i kvarteret som er opstået langs Vesterbrogades sidegader og som gennemskæres af Matthæusgade.

Tidligere havde de få beboere der var på Vesterbro hørt til Frederiksberg Kirke.

Sognet blev efterhånden delt i en række sogne, Absalons, Elias, Maria, Getsemane, Apostel og Kristkirkens, hvor nye kirker opførtes.

Sankt Matthæus Kirke er tegnet af arkitekten Ludvig Fenger (1833-1905) og fik fra begyndelsen plads til 1.000 kirkegængere.

Kirkens interiør i indvielsesåret (Illustreret Tidende 1880-81)
Kirkens interiør i indvielsesåret (Illustreret Tidende 1880-81)

Byggestilen er inspireret af romanske kirker i Norditalien. Det var nødvendigt at pilotere grunden før byggeriet, fordi terrænnet var lavt og fugtigt.

Over indgangen mod øst hænger et relief udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen (1836-1913), der forestiller de hellige tre konger.

Over prædikestolen er en Matthæusfigur, der er lavet af Th. Stein.

På altervæggen er et stort maleri udført af Hans Olrik. Foto: Tina Høegh Nielsen.
På altervæggen er et stort maleri udført af Henrik Olrik.