Spring til indhold

Hans Tausens Kirke

Da Islands Brygge blev bebygget i begyndelsen af 1900-tallet, hørte området til Christians Kirkes sogn på Christianshavn.

Man gik dog hurtigt i gang med at få sin egen kirke, og det lykkedes i 1915, hvor første del af Hans Tausens Kirke blev opført. Kirken kom til at ligge centralt i Islands Brygge-kvarteret på hjørnet af Halfdansgade og Snorresgade.

Midlerne til opførelsen kom dels fra Det Københavnske Kirkefond, fra Hans Tausen Fondet og fra indsamling blandt beboerne i sognet.

Den første bygning var selve kirkesalen, som i dag er menighedssal. I 1924 opførtes selve kirkeskibet og i 1936 fik kirken sit tårn.

Kirken er tegnet af arkitekterne Fredrik Appel og Kristian Gording.

Kirken blev opkaldt efter præsten Hans Tausen, der var én af drivkræfterne bag reformationen i Danmark og som blev biskop i Ribe. 

I kirken står et forarbejde til bronzestatue af Tausen i Ribe Domkirke udført af billedhuggeren Johannes Bjerg.

Alterbordet og et kors er udformet af pastor Fritz Lerche, der var kirkens præst i årene 1919 til 1964.

Som en reference til Tausen, blev der i kirken opsat et kors i røde mursten, der var hentet i Sankt Nikolaj Kirke i København, hvor han holdt sine første prædikener.

Ved kirken ligger en præstebolig, der er ét af de få enfamiliehuse på Islands Brygge.

I dag er Hans Tausens Kirke en del af et større sogn, der også onfatter Ørestad.