Spring til indhold

Norgesgade

Indtil Sundbyerne blev en del af Københavns Kommune i 1902, hed gaden Dannebrogsgade.

Dette gadenavn fandtes allerede på Vesterbro, så Norgesgade fik sit navn i kvarterets sammenhængende system af navne hentet fra nordiske lande og landsdele. Navnet var blevet “ledigt” i 1877, da den daværende Norgesgade i Frederiksstaden blev omdøbt til Bredgade.

Før Norgesgade blev anlagt, lå her Vestre Oliemølle. Den blev opført allerede i 1703 af hollænderen Rolluf Albertsen Hoogkerck, der året forinden havde anlagt et sæbesyderi i Langebrogade på Christianshavn.

Han ønskede at supplere dette med en mølle til presning af hør- og rapsfrø og anlagde derfor møllen på Amager. Beliggenheden af Vestre Oliemølle ses herover på udsnittet af “Kaart over Amagerland” fra 1843.

Norgesgade blev anlagt i anden halvdel af 1870’erne og var dengang en blind vej. På kortet herover fra 1906 ses det daværende gadeforløb. Amagerbrogade ligger til højre.

Norgesgade lå umiddelbart syd for skellet mellem Sundbyvester og Amagerbro og bebyggelsen i gaden var dermed den nordligste i de daværende Tårnby og senere Sundbyernes kommuner.

Ejendommen på det sydlige hjørne af Amagerbrogade (Norgesgade 1) er opført i 1875 og én af de første etageejendomme i Sundbyerne.

Norgesgade 3 er opført i 1923 som telefoncentral for KTAS.

Først omkring 1915 blev den vestlige del af gaden anlagt, som en del af Amagerbro-kvarteret. Samtidig blev den ført helt igennem til Sundholmsvej.

I gadens vestligste ende lå Ny Mølle. Navnet må skyldes, at den fra begyndelsen var nyere end de to andre møller, der dengang lå på den nordligste Amager. Møllen blev opført som stubmølle i 1744.

I midten af 1800-tallet var møllen nedslidt og blev i 1853 solgt til industrimanden Lauritz Peter Holmblad, der indrettede den til oliemølle, som supplement til hans Store Mølle, der lå lidt længere mod nordvest.

Selve møllen blev nedrevet omkring 1872, men møllebygningerne blev liggende, også efter af Ejendomsselskabet Amagerbro A/S havde overtaget grunden i 1907.

Bygningerne blev nedrevet i 1917-1918, for at give plads til ejendomskomplekset ”Ny Mølle”, der omfatter Hollænderdybet, Kongedybet, Norgesgade og Finlandsgade.

Detalje af ejendommen “Ny Mølle”.