Spring til indhold

Ermelundsvej

Ermelunden er nok et forvansket navn for skoven nord for Jægersborg, der oprindeligt hed Elmelunden.

Vejen er formentlig opstået i 1670 i forbindelse med etableringen af Jægersborg Dyrehave. Hertil blev der anlagt “De Kongelige Lyst- og Jagtveje”, som bl.a. skabte forbindelse mellem Jægersborg Slot og jagtterrænet mod nord.

Indtil 1896 hed Ermelundsvej Jagtvej. I 1920’erne blev den forlænget syd for Jægersborg Allé.

Et stykke af vejen kaldtes tidligere for Benbrækkerstræde, fordi den var brolagt med store strandsten.

Ermelundsvej 94 (herover) er en bindingsværksbygning fra 1760. Den har formentlig været knyttet til Schæffergården på den modsatte side af vejen.

Hollænderdammen (herover) har måske været brugt til opdræt og fiskeri af karper. Navnet kan skyldes, at dammen blev passet af en “hollænder”, dvs. en mejerist.

På Ermelundsvej ligger ét af Gentofte Brandvæsens gamle sprøjtehuse fra midten af 1800-tallet. Det har dog formentlig eksisteret tidligere, for på ældre kort fra 1700-tallet ses også et sprøjtehus her, som må have haft en funktion i forbindelse med kasernen på Jægersborg Slot. Sprøjtehuset et i dag en del af Gentofte Brandvæsens Museum.

Jens Peter Møller: Parti ved Elmelundshuset. Udateret. Tilhører Øregaard Museum.
Jens Peter Møller: Parti ved Elmelundshuset. Udateret. Tilhører Øregaard Museum.

Ermelundshuset på Ermelundsvej 127-129 var oprindeligt bolig for skovens opsynsmænd og jagtsvende. I 1805 var det rammen om et “symposium” for guldaldertidens forfattere og videnskabmænd.

Én af dem, Adam Oehlenschläger, skriver om huset i sine erindringer. Han beskriver, hvordan man til en fest tog det tøjet af en deltager og sendte ham afsted i en vogn i sit undertøj. Det nuværende hus på stedet er dog ikke det oprindelige, men opført i 1924.