Spring til indhold

Christiansborg Slotskirke

christiansborg-prospekt-1755-res


Christiansborg Slot fik omkring 1740 en slotskirke i en selvstændig bygning ved siden af slottet.

I det ydre lignede den dog ikke en kirke, for facaden havde næsten samme udseende som slottet.

Kirken var forbundet med slottet og gennem en “løngang”, kunne kongen og hans familie gå direkte i kirke uden af skulle udendørs. Kongen havde sin egen loge i pulpiteret for enden af kirkerummet.

Kirken brændte sammen med slottet i 1794. I forbindelse med genopførelsen efter branden, blev der bygget en ny kirke. Den blev tegnet af arkitekten C. F. Hansen (1756-1845), og den kom også til at ligge som en selvstændig bygning ved siden af slottet.

Opførelsen startede i 1800 og kirken blev indviet pinsedag 1826, hvor man fejrede 1000-året for at kristendommen kom til Danmark med Ansgar. Slottet var først færdigt nogle år senere.

Da Christiansborg brændte igen i 1884, blev kirken reddet, og er i dag den eneste del af det 2. Christiansborg, som er bevaret.

Kirken ligger som en selvstændig bygning ud mod Vindebrogade og lukker sammen med Thorvaldsens Museum nærmest Prins Jørgens Gård af.

Slotskirken er ganske anderledes end de fleste kirker i København. Den har ikke noget tårn, men til gengæld en kuppel, der er inspireret af Panthenon-kirken i Rom.

Dekorationerne inde i kirken er udført af bl.a. Bertel Thorvaldsen og H. V. Bissen.

Stilen er klassicistisk, og indgangsportalen mod slotspladsen har fire ioniske søjler.

Kirken var fra 1826 kongehusets kirke. Denne ordning ophørte i 1926, og frem til 1965 var kirken i stedet midtpunkt i et almindeligt sogn.

Kongehuset bruger dog fortsat kirken og den f.eks. været brugt ved kongelige begravelser, hvor afdøde regenter ligger på castrum doloris. Da Danmarks tronfølger, prins Christian, blev døbt, foregik dåben i slotskirken.

Når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober, markeres det med en gudstjeneste i slotskirken.

Kirken brændte natten mellem den 6. og 7. juni 1992. Hele tagkonstruktionen blev ødelagt og kuppelen styrtede ned og ødelagde en stor del af inventaret. Selv om kirken blev svært beskadiget ved branden, er det lykkedes at genskabe kirken, som den var.